juli 14, 2024

Contributie

Contributie:

De contributie, die jaarlijks door de vereniging wordt vastgesteld, bedraagt een bedrag per maand.

De contributie voor leden bedraagt per 1 juni 2024:

1e lid € 15,00 per maand.

2e lid uit één gezin € 14,00 per maand.

3e lid uit één gezin € 13,00 per maand.

 

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door automatische bankoverschrijving op rekeningnummer NL02 RABO 0312638876 van de Rabobank ten name van de penningmeester van ”Koizumi”.

Het aanmelden kan via het Aanmeldformulier welke te vinden is onder deze link!