juni 15, 2024

2013 – 29 mei

Band examen 2013

Mooie vorderingen bij bandexamens “Koizumi”.

Dalen, Woensdagmiddag 29 mei 2013

Nog steeds geen mooi warm weer maar wel een warme belangstelling in sporthal ’t Grootveld. Judovereniging Koizumi Nieuwlande/Dalen nam weer haar jaarlijkse band- en slipexamens af, waar dit jaar maar liefst 33 judoka’s aan deelnamen verdeeld over 2 blokken. De examens werden ook dit jaar weer afgenomen door trainster Natasja Meijer, ze werd hierbij geassisteerd door Michelle Benjamins, Yannick Leenders en Anja Hidding, in het 2e blok kwam hier Dhr.J.Vos bij voor het afnemen van de bruine-band examens.

De slippen zijn kleine delen van een band om de stap naar een band te overbruggen. De weg van de witte band naar de gele band bevat 5 slippen, te weten de gele, oranje, groene, blauwe en bruine slip. De weg naar de oranje band omvat 4 slippen: de oranje, groene, blauwe en bruine slip. Daarna loopt dit bij elke volgende band trapsgewijs af. De stappen zijn nu groter omdat de judoka de vaardigheden zich sneller eigen maakt doordat hij ouder is.

De exameneisen bestaan niet alleen uit vaardigheidseisen maar omvat ook andere factoren zoals inzet, motivatie e.d. De examens moeten een positieve uitstraling hebben naar de judoka. Sommige judoka’s kunnen door hun goede inzet en vaardigheid een slip overslaan, wat ook dit jaar weer is gebeurd bij een aantal judoka’s. Bij Judovereniging Koizumi wordt veel zorg besteed aan de examens, waarbij het elke keer weer een feest is. Er klonk dan ook regelmatig een daverend applaus vanaf de tribune die vol zat met ouders, grootouders,broertje,zusjes en en andere belangstellenden die in grote getale waren gekomen om de verrichtingen van hun judoka te aanschouwen.

De geslaagden met een band en/of slip bij deze vermeld.

Voor de witte band (6e kyu) met groene slip zijn geslaagd; Lars Bakker, Anne Grooten, Simon Horstmeier, Wouter Jansen, Tijmen Jansen, Friso Sterkenburg.

Voor de witte band (6e kyu) met blauwe slip is geslaagd; Erwin Wilting

Voor de witte band (6e kyu) met bruine slip zijn geslaagd; Justin à Tellinghusen, Stefan de Waardt, Pien van den Brand.

Voor de gele band (5e kyu) zijn geslaagd; Roan Bisschop, Floris Brinkman, Erik Hoveling, Tim Meijer, Nick Stevens, Serena Stevens,

Voor de gele band (5e kyu) met groene slip is geslaagd; Ruben Dassen.

Voor de gele band (5e kyu) met blauwe slip zijn geslaagd; Thom Kievit, Bauwe Sterkenburg

Voor de oranje band (4e kyu) zijn geslaagd; Jordan Kerkhof, Jurjen Oosting, Max Rijks, Frank de Waardt, Sven Veenstra.

Voor de oranje band (4e kyu) met blauwe slip is geslaagd; Sven Kievit

Voor de oranje band (4e kyu) met bruine slip is geslaagd; Thijs van der Berg,

Voor de groene band (3e kyu) is geslaagd; Ellis Lubbers

Voor de groene band (3e kyu) met bruine slip is geslaagd; Erno Lubbers

Voor de blauwe band (2e kyu) zijn geslaagd; Mayke van der Weide, Nick de Ruiter

Voor de blauwe band (2e kyu) met bruine slip zijn geslaagd; Rick Lubbers

Voor de bruine band (1e kyu) zijn geslaagd; Iwan Leegte, Kelly Zwiers

Na het examen werd iedereen voorzien van een drankje en wat lekkers om daarna tevreden naar huis te keren.

Om te kijken of judo een sport voor u of uw kind is, is het mogelijk om 2 keer gratis mee te trainen.
Er wordt getraind in: Dalen – Sporthal ´t Grootveld: elke woensdag van 17.00 tot 18.15 uur.
En er wordt getraind in: Nieuwlande – gymzaal: elke vrijdag van 16.00-17.00 uur beginners
17.00-18.00 uur gevorderden