juli 14, 2024

Afmelden lid

Afmelden lidmaatschap Koizumi.

Ondergetekende, Ouder of Verzorger meld zichzelf of zijn/haar kind af bij judovereniging Koizumi.

Inschrijving Judo Bond Nederland (JBN):
Stopt u met trainen dan dient u zichzelf uit te schrijven bij de Judo Bond Nederland.

Opzegging van het lidmaatschap kan via onderstaand formulier. Dit kan geschieden 2x per jaar. Per 1 januari of per 1 juli.

Er geld een opzeggingstermijn voor de JBN. Opzeggen is mogelijk zes (6) weken voor het einde van het lidmaatschap. Op uw ledenpas kunt u zien wanneer uw lidmaatschap eindigt. De verplichting tot betaling blijft zolang u dit verzuimt.