juli 14, 2024

Lid worden?

Wilt u of uw kind lid worden van Judovereniging Koizumi? Van harte welkom.

We kennen naast het regulier judo overigens ook tuimeljudo. Speciaal voor de allerkleinsten.

Klik op een van de linkjes om het lidmaatschap formulier in de vullen.

 

 • Contributie:
 • De contributie voor leden bedraagt per 1 juni 2024:
 • 1e lid € 15,00 per maand.
 • 2e lid uit één gezin € 14,00 per maand.
 • 3e lid uit één gezin € 13,00 per maand.
 • Tuimeljudo € 8,00 per maand.
 • Hij/zij de contributie, die jaarlijks door de vereniging wordt vastgesteld, voldoen per maand.

 

 • De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door automatische bankoverschrijving op rekeningnummer NL02 RABO 0312638876 van de Rabobank ten name van de penningmeester van ”Koizumi”.

 

 • Wedstrijden:
 • Wedstrijden vormen een wezenlijk onderdeel van de judo. De leden van de vereniging worden daarom aangemeld bij de Judo Bond Nederland. Dit lidmaatschap van de JBN is verplicht. De kosten van het lidmaatschap van de JBN zijn voor eigen rekening.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen die een lid kan overkomen.
 • Daarnaast kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte eigendommen.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan allen schriftelijk geschieden aan het adres van de ledenadministratie, dit kan geschieden 2 X per jaar. Per 1 januari of per 1juli.

 

 • Er geld een opzeggingstermijn voor de JBN. Opzeggen is mogelijk zes (6) weken voor het einde van het lidmaatschap. Op uw ledenpas kunt u zien wanneer uw lidmaatschap eindigt. De verplichting tot betaling blijft zolang u dit verzuimt.
 • Gezien de fysieke/mentale aard van de sport is het belangrijk om te weten of het nieuwe lid bijzonderheden heeft omtrent de gezondheid. Hierbij wordt gedacht aan cara, adhd of andere aandoeningen die tijdens het trainen naar boven kunnen komen. Deze kunt u bespreken met de trainster.
 • Omdat judo een contact sport is, verzoeken wij u vriendelijk wanneer er sprake is van een besmettelijke of overdraagbare aandoening, zoals krentenbaard, hoofdluis of anders. Dit melden bij de trainster en in het belang van de andere judoka’s tijdelijk niet deelneemt aan de trainingen.
 • Tevens wordt van u verwacht dat u helpt met het leggen/opruimen van de judomat.
 • U stemt er mee in dat de gemaakte foto`s tijdens trainingen en/of wedstrijden gepubliceerd kunnen worden op de website of facebookpagina van Koizumi.
 • Heeft u er bezwaar tegen om eventuele clubfoto’s, waarop de bovenvermelde persoon is afgebeeld, te plaatsen op de website of facebookpagina van Judovereniging Koizumi, kruis dan het daarvoor bedoelde vakje aan.

 

Met sportieve groet,

Budovereniging ”Koizumi”  Dalen/Nieuwlande

Ledenadministratie: Gerrit Benjamins, Veenbes 36. 7918AR. Nieuwlande.