juli 14, 2024

Aanmelden tuimeljudo

Aanmelden lidmaatschap Tuimeljudo

Wat is Tuimeljudo?

Spelenderwijs kennis maken met judo…

Door langzaam verschillende oefeningen middels spelletjes in te voeren, leren de kinderen
geleidelijk aan kennis maken met de grondbeginselen van judo.

Lid worden?

Ondergetekende, Ouder of Verzorger meld zichzelf of zijn/haar kind aan bij judovereniging Koizumi voor het onderdeel tuimeljudo. De contributie bedraagt €8,- per maand.